Privat vedförsäljning

Sveriges landsting och kommuner äger och förvaltar stora mängder av skog, parker och naturreservat. Resten av skogen och grönytorna ägs förstås av
privata mark- och tomtägare. När det gäller vedförsäljning runtom i landet så förekommer försäljning i stora mängder runtom i landet. För att skogens
ekosystem skall vara intakt bevaras döda träd och ris i de många svenska skogarna. Det enda undantaget är om de ligger nära vägar och tomtytor.
Merparten av alla försäljningar när det gäller virke, ris och ved går i första hand till energibolag i Sverige. När det gäller privatpersoner existerar
inte försäljningar från landsting och kommuner till tomtägare.

Går det att sälja ett trädslag efter trädfällning?

Det som bredare kallas för trädfällning eller avancerad trädfällning handlar om att ta bort ett träd
som står olämpligt intill bebyggelse och utgör en risk för vägar eller elstängsel. Många personer som betalar för professionell trädfällning undrar om
det finns möjlighet att sälja trädet såsom virke eller ved. Svaret är att vedförsäljningen existerar inte i hög grad när det gäller privatpersoner. När
det gäller försäljning av virke och olika trädslag hör det också till ovanligheterna att man som privatperson säljer dessa till träd- och
virkesindustrin. Dels krävs det stora volymer för att det över huvudtaget skall bli intressant för motparten att köpa. Det gäller också att trädet –
furu, björk eller ek i huvudsak – är rent till ytan eftersom sågverkens klingor är känsliga. Skulle något gå fel i produktionsled kan det bli en dyr
historia.

Det går alltid att försöka

Det vanligaste när det gäller privat försäljning av ved och virke i samband med trädfällning är att man försöker sälja materialet på Blocket.
Emellertid finns där ingen större marknad. Det vanligaste är att dock att man erbjuder grannen runt hörnet veden om man själv inte har ett konkret
behov för den.