Välkommen till Ulvsby Trä

Som ett av de mest använda byggmaterialet, så väl nu som historiskt sett, har trä alltid varit en stor del av våra liv. Även om vi i större uträckning använder oss av andra material under byggen nu så är det fortfarande trä som är den centrala delen av de flesta projekten. Trä är ett fantastiskt material som kan användas till det mesta, har verkligen produkter av plast tagit över marknaden eller står sig trä lika bra som förr? – vi undersöka, jämför och informerar!ved

Sverige har genom alla år haft en otroligt stark trätradition, vi har så väl producerat som använd trä genom alla tider. Trä kan användas till så mycket, i Sverige har det varit traditionellt att bygga hus i trä och dessa står fortfarande kvar och pryder våra landskap. Man brukar säga ”röda hus med vita knutar” – en sorts nationalromantisk bild av landsbygden i vårt avlånga land. Än idag tillverkar vi fönster och byggmaterial i trä, även om många menar att andra material är med fördelaktiga är det något speciellt med äldre träfönster. Visserligen måste de vårdas noga, och många menar att det är just därför produktionen minskar.

Man har alltid tillverkat byggmaterial och produkter i naturliga material, man bygger hus av trä och detaljer av metall genom smide. Även om det har uppkommit en rad nya material och tekniker på marknaden idag så kombineras de med fördel tillsammans med de äldre traditionella metoderna. Idag tillverkar man till exempel fortfarande bultar genom en traditionell smidesteknik som kallas kallsmide, bultarna blir mer tåliga då man hanterar metallen utan värme.

Besöker man en byggvaruhandel inför ett stort projekt kan man få väldigt mycket hjälp med vilka material man ska välja, vilket som passar bäst har ju självklart med huset och läget att göra. Ligger villan nära hav bör man tänka extra mycket på vädret då salt och vind sliter väldigt mycket på materialen. Det finns färg och material som är speciellt anpassade för att klara väder och vind, men fråga alltid en professionell fackman om råd.

Trä bör man alltid ta hand om regelbundet, det gäller så väl husfasad som fönster och detaljer. Är trä utsatt för sol och väta bör man varje eller vart annat år slipa mer och måla om materialet. Det finns speciella medel och speciell färg som står emot väta och förebygger röta och mögel. Läs vidare för tips inom träbehandling, byggmetoder och allt som hör hemmet till!